Preloader

:: LE KHANH Company Website ::

:: LE KHANH Company Website ::

:: LE KHANH Company Website ::

GAir Liquide Vietnam

123 Street, some place, City CA 12345.


Thi công ống dầu khí. Lắp đặt thiết bị cơ khí, máy móc công nghiệp và tàu thủy...

  • Công việc

    Thi công ống dầu khí. Lắp đặt thiết bị cơ khí, máy móc công nghiệp và tàu thủy...

  • Năm2011
  • Kinh phí$150,000